آزمون مسیریابی

لطفا با دقت به تمام سوالات جواب دهید و امتیازات خود را جمع کنید.
گزینه کاملا موافق 4 امتیاز
گزینه نسبتا موافق 3 امتیاز
گزینه نسبتا مخالف 2 امتیاز
و گزینه کاملا مخالف 1 امتیاز دارد.

 

 

اگر امتیاز شما بین 24 تا 30 باشد:

به این معنی است که شما مانند گل سوسن سفید وظیفه شناس هستید و در زندگی اهداف مشخصی را دنبال می کنید اما ریسک پذیری کمی دارید و به دنبال آینده مطمئن و ثبات هستید، مدام دچار شک و تردید می شود و این مسئله برای شما آزار دهنده است. همچنین شانس را در میزان موفقیت و شکست خود تاثیر گذار می دانید. و تمامی این نشانه ها یعنی نیاز است اهداف خود را بازنگری کنید. زیرا در زمان کنونی شما آمادگی ریسک کردن و کارآفرین شدن را ندارید و باید روی مهارت های فردی خود تمرکز کنید. به شما پیشنهاد میکنیم کتاب پاک سازی ذهن برای موفق شدن در زندگی، کتاب کی(When) و کتاب صفر و یک را مطالعه کنید. همچنین درس های آکادمی قاف فعلا برای شما عزیزان طراحی نشده است. بعد از اتمام کتاب های معرفی شده مجدد اقدام به تکمیل پرسشنامه نمایید.

 

اگر امتیاز شما بین 31تا 48باشد:

به این معنی است که آرزوهایی بزرگی در سر دارید، خواسته ها و نیت شما پاک و زلال است، اما زمان مناسب برای برآورده شدن خواسته های شما فرا نرسیده است و تا آن زمان باید روی مهارت های فردی خود بیشتر تمرکز کنید. به شما پیشنهاد می کنیم هر روز آموزش هایی در راستای تحقق اهداف خود ببینید. و کتاب هایی در حوزه توسعه فردی مانند: عادت های اتمی، کار عمیق، از خوب به عالی و قانون 5 ثانیه و را مطالعه کنید و همچنین از گام اول آکادمی قاف شروع کنید به یادگیری تا برای بطور کامل کارآفرینی آماده شوید.

 

اگر امتیاز شما بین 49 تا 72 باشد:

به این معنی است که شما از  زیبایی اهداف و رویاهایی خود و همچنین توانایی هایی خود آگاه هستید پس به راحتی قادرید کنترل زندگی خود را بدست بگیرید. شما انسان سخت گوش و پر توانی هستید و این یعنی شما مسیر درستی را انتخاب کرده اید و با استمرار و مداومت در این مسیر به موفقیت خواهید رسید. به شما پیشنهاد می کنیم کتاب عادت های اتمی، ایده عالی مستدام  و از خوب به عالی را مطالعه کنید. اگر در حال حاضر صاحب کسب وکاری هستید آموزش های آکادمی قاف را از گام دوم شروع کنید به یادگیری اما اگر صاحب کسب وکاری نیستید برای شما مناسب است که از گام اول یادگیری را آغاز کنید.

 

اگر امتیاز شما بین 73تا 96باشد:

به این معنی است که شما فردی سخت کوش، پرتوان، عاشق یادگیری، ریسک پذیر و آگاه هستید، شما به شانس اعتقادی ندارید و بر این باورید که هر علتی معلولی دارد و تمام اتفاقاتی که در زندگی رخ می دهد منعکس کننده رفتارها و تلاش های شما است. شما کنترل زندگی تان را در دست گرفته اید و توانایی ها و مهارت خود را مطابق با اهداف و آرزوهایتان رشد می دهید. منتظر نمی مانید که تقدیر برای شما چه چیزی را رقم می زند، بلکه خودتان سرنوشت را می نویسید. و تمام این نکات یعنی شما کارآفرین زاده شده اید و برای ورود به این حوزه نیاز به آموزش دارید.

اگر در حال حاضر صاحب کسب وکاری هستید آموزش های آکادمی قاف را از گام دوم شروع کنید به یادگیری اما اگر صاحب کسب وکاری نیستید برای شما مناسب است که از گام اول یادگیری را آغاز کنید.