پرسشنامه طراح کسب و کار

لطفا با دقت گزینه ها را انتخاب کنید.
چقدر به انجام پروژه های تحقیقاتی علاقه دارید؟
چقدر از سرچ گوگل برای انجام کارهای تحقیقاتی استفاده می کنید؟
میزان دانش شما در بخش بازاریابی و تبلیغات چقدر است؟
میزان دانش شما در بخش مالی و حسابداری چقدر است؟
میزان آشنایی شما با طرح کسب و کار یا بیزینس پلن چقدر است؟
کدام یک از گزینه های زیر جز سرمایه ثابت برای یک کسب و کار محسوب می شود؟

اطلاعات فردی

نام