100%
تخفیف

چک لیست مذاکره

اهمیت استفاده از چک لیست در مراحل مذاکره قطعا همه افراد دوست دارند در روند مذاکره به پیروزی و موفقیت…

0
50000 – رایگان!